Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

monetary [ˈmʌnɪt(ə)rɪ]adjektivmonetär, mynt-, penning-
monetary economy [ˈmʌnɪt(ə)rɪɪˌkɒnəmɪ]substantivpenninghushållning
monetary policy [ˈmʌnɪt(ə)rɪˌpɒlɪsɪ]substantivvalutapolitik
monetary system [ˈmʌnɪt(ə)rɪˌsɪstəm]substantivmyntsystem
International Monetary Fund [ˌɪntəˈnæʃ(ə)nlˈmʌnɪt(ə)rɪfʌnd] (förk.IMF)substantivthe International Monetary Fund Internationella valutafonden
IMF [ˌaɪemˈef]förk. för International Monetary FundIMF, Internationella valutafonden
EMS [ˌi:emˈes]EU. förk. för European Monetary SystemEMSförk. för Europeiska monetära systemet
EMU [ˌi:emˈju:, ˈi:mju:]EU. förk. för Economic and Monetary UnionEMUförk. för Ekonomiska och monetära unionen
unit [ˈju:nɪt]substantivenhet <form a unit, monetary unit>unit furniture kombimöbleravdelning, enhet <production unit>; mil. äv. förband; grupp, lagapparat; inredning[sdetalj], enhet, [bygg]element; aggregat <heating unit>
standard [ˈstændəd]substantiv a) norm <conform to the standards of society>, mått[stock], mönster b) standard, nivå; kvalitetbe a standard for vara normgivande förbelow [the] standard under det normala, undermåligby Swedish standards efter svenska mått[measured] by our standards med våra mått mättcome (be) up to standard hålla måttet, vara fullgodlikare, standardmått; standard[typ]standar <the royal standard>, fanamyntfot <gold standard>monetary standard myntfotstolpe, stötta; hög fotschlager
adjektivstandard-, normal- <standard measures, standard weights>, normal, fastställd som norm <the standard yard>, norm-, mönster-; fullgod, fullvärdig; [helt] vanlig <a standard pencil>allmänt erkänd, klassiskstandard work standardverk, klassiskt verk
© NE Nationalencyklopedin AB