Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

model [ˈmɒdl]substantivmodell <clay model, sports model, last year's model>; [foto]modell; mannekäng; skyltdocka, provdockasit (pose) as a model sitta (stå) modellmönster, förebild, förlaga
adjektivmodell- <model train>mönster-; mönstergill, exemplarisk, idealisk, perfektmodel farm mönstergård, mönsterjordbruk
transitivt verbvisa <model dresses>she's modelling clothes for an agency hon är mannekäng åt en modefirmamodellera; formautforma; rita [modellen till]model sth on [ut]forma (göra, bilda) ngt efter (med…som förebild); kalkera ngt påmodel oneself on (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. after) sb [försöka] efterlikna (ta efter) ngn
intransitivt verbvara (arbeta som) modell (fotomodell, mannekäng)modellera <model in clay>
model home [ˈmɒdlhəʊm]substantivamer. visningshus
fashion model [ˈfæʃ(ə)nˌmɒdl]substantivmannekäng
role model [ˈrəʊlˌmɒdl]substantivpsykol. förebild
floor model [ˈflɔ:mɒdl]substantivamer. skyltexemplar vara som man kan få titta på och prova
matchstick [ˈmætʃstɪk]substantiv[trädelen av] tändstickaadjektivtändsticks- <a matchstick model>matchstick men streckgubbar
modelling [ˈmɒd(ə)lɪŋ]substantivarbete som modell (fotomodell, mannekäng)modellering etc.; jfr model; utformning; form
sashay [sæˈʃeɪ]intransitivt verbvard. , släntra, [gå och] stoltsera; svassa <the model sashayed down the catwalk>
cutaway [ˈkʌtəweɪ]adjektivavskuren, [ur]ringadwith cutaway shoulders ringad över axlarna, med bara axlargenomskuren så att man kan se det inre, i genomskärning <cutaway model>
full-scale [ˈfʊlskeɪl]adjektivi naturlig skala (storlek), i skala 1:1 <a full-scale drawing>, fullskale- <full-scale model>omfattande, total <a full-scale war>full-scale debate generaldebatt
© NE Nationalencyklopedin AB