Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mobilize [ˈməʊbɪlaɪz]transitivt verbmobilisera; uppbåda, uppbjuda <mobilize one's energy>; sätta i rörelse (omlopp)intransitivt verbmobilisera
© NE Nationalencyklopedin AB