Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mix-up [ˈmɪksʌp]substvard.röraförväxling
mix [mɪks]verbblanda, blanda tillmix up förväxlabe (get) mixed up a) vara (bli) inblandad <in i> b) vara (bli) förvirradblanda sig, gå ihop <with med>umgås <mix in certain circles>
[mɪks]substmix, blandningcake mix kakmix
© NE Nationalencyklopedin AB