Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

midst [mɪdst]substlitt. mittin the midst of mitt i, mitt ibland, mitt under
[mɪdst]prepositionlitt. mitt i
midday [ˈmɪddeɪ]substmitt på dagen
amid [əˈmɪd]prepositionmitt i, ibland
amidst [əˈmɪdst]prepositionmitt i, ibland
bull’s-eye [ˈbʊlzaɪ]substskottavlas prickfullträff, mitt i prick
mid [mɪd]adjektivmitt-, mellan-mid May mitten av maj
daylight [ˈdeɪlaɪt]substdagsljus; gryningdaylightsaving time sommartidin broad daylight mitt på ljusa dagen
opposite [ˈɒpəzɪt]adjektiv och preposition och adverbmitt emot <the opposite house>, motsattopposite to mitt emot
[ˈɒpəzɪt]substmotsats <of till>I mean the opposite jag menar tvärtom
alley [ˈælɪ]substgrändblind alley återvändsgrändkägelbana, bowlingbanait’s just up my alley det är något för mig, det är mitt område, det passar mig precis
broad [brɔ:d]adjektivbred, vid, vidsträcktbroad beans bondbönorin broad daylight mitt på ljusa dagenhuvudsaklig, stor <broad outline (outlines)>
[brɔ:d]substamer., sl. brud, fruntimmer
© NE Nationalencyklopedin AB