Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

misunderstood [ˌmɪsʌndəˈstʊd]imperf. o. perf. p. av misunder stand
misunderstand [ˌmɪsʌndəˈstænd] (misunderstood misunderstood)verbmissförstå
likely [ˈlaɪklɪ]adjektivsannolik, troligit is likely to be misunderstood det kan lätt missförståshe is likely to win han vinner säkertnot likely! vard. knappast!, och det trodde du!
[ˈlaɪklɪ]adverbvery likely sannolikt, troligen
liable [ˈlaɪəbl]adjektivansvarig, betalningsskyldigskyldigliable to belagd med t.ex. straff, skatt, underkastadliable to duty tullpliktigmake oneself liable to utsätta sig för risken avmottaglig <to för>; benägen <to för>colours liable to fade färger som gärna vill bleknait is liable to be misunderstood det kan så lätt missförstås
© NE Nationalencyklopedin AB