Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mistaken [mɪˈsteɪkən]perf. p. av mistake
mistake [mɪˈsteɪk] (mistook mistaken)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasta miste på, ta fel på; missta sig påmistake sb (sth) for förväxla ngn (ngt) med
[mɪˈsteɪk]substmisstag, fel; missförstånd
find [faɪnd] (found found)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfinna, hitta, påträffa; se, upptäckabe found finnas, påträffas2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaffa <find sb work>find one’s way el. find the way leta sig fram, hitta vägen3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse, tycka ngn (ngt) vara; inse, märka <I found that I was mistaken>4jur.find guilty förklara skyldigfind not guilty frikänna5find out a) ta reda på, söka upp, upptäcka b) tänka ut, hitta på, komma på
[faɪnd]substfynd
© NE Nationalencyklopedin AB