Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mist [mɪst]substdimma, disimma
[mɪst]verbhölja i dimma, bli (vara) dimmigmist over bli immig
obscure [əbˈskjʊə]adjektivdunkelsvårfattliglite känd <an obscure writer>
[əbˈskjʊə]verbfördunkla, skymma <mist obscured the view>dölja <obscure the truth>
© NE Nationalencyklopedin AB