Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Miss [mɪs]substantiv (kortform av mistress)fröken före namn <Miss Jones>; ibl. utan motsv. i sv. om författare, konstnärer m.m. <Miss Agatha Christie>Miss Brown [äldsta] fröken Brown om den äldsta av systrar <däremot om yngre syster Miss Ethel Brown>the Miss Browns (Misses Brown formellt) fröknarna Brown[skönhets]miss <Miss England>
2 miss [mɪs]substantivskämts. flicka; ung dam; flicksnärtahand.junior miss tonåring
1 miss [mɪs]transitivt verbmissa; inte hinna med, komma för sent till <miss the bus, miss the boat>; inte träffamiss the boat el. miss the bus äv. (vard.) missa chansen, vara för sent ute; komma på överblivna kartan; inte hinna med tågetmiss the bus by five minutes komma fem minuter för sent till bussenmiss one's (the) way gå fel (vilse)you can't miss it! du kan inte ta (komma, gå) fel!missa, bomma på, inte träffa målmiss a penalty sport. äv. bränna en straffgå miste om, bli utan; missa; försumma; utebli från; undgåmiss a lesson försumma (missa) en lektionmiss an opportunity el. miss a chance försumma (missa) ett tillfälle, låta ett tillfälle gå sig ur händernahe never misses a trick vard. han har ögonen med sig, han kan alla knephe just missed being hit han var på vippen att bli träffad, han hade så när träffatssakna <miss one's purse, miss a friend>; känna saknad efter, längta efterutelämna, [ute]glömma; hoppa över
intransitivt verbmissa, bomma; bildl. slå slint, misslyckas
substantivmiss, bomit was a near miss a) det var nästan träff b) det var nära ögatgive sb a miss undvika ngn; låta ngn vara [i fred]give sth a miss låta bli (strunta i, hoppa över) ngt <I'll give the dinner a miss>a miss is as good as a mile nära skjuter ingen hareintransitivt verb och transitivt verbmed adv.:miss oututelämna, glömma; hoppa övergå miste om; utebli [från]miss out on gå miste om; utebli [från]
Miss.förk. för Mississippi
near miss [ˌnɪəˈmɪs]substantivit was a near miss det var nära ögat; det var nästan träff
cock-up [ˈkɒkʌp]substantivgrov miss (tabbe) <make a cock-up>jävla soppa (röra)
mishit [subst. ˈmɪshɪt, verb -ˈ-]substantivmiss, bom (mishit mishit)transitivt verbmissa
bus [bʌs] (pl. ~es el. ~ses)substantivbuss britt. end.stadsbuss; amer. äv. långfärdsbussmiss the bus, se under missdata. buss
transitivt verbvard.transportera i buss; amer., skol. bussabus it åka bussamer. plocka undan disk från
Ms. och Ms [mɪz, məz]titel för kvinna som ersättning för Miss el. Mrs före namn <Ms. [Sarah] Brown>
(pl. Mses[.] el. Mss[.])substantivkvinna i allm. <a fair sprinkling of Ms.s among the staff>
afford [əˈfɔ:d]transitivt verbI can afford it a) det har jag råd med b) det kan jag tillåta (kosta på) migI can't afford the time min tid räcker inte till, jag har inte tida chance you can't afford to miss ett tillfälle du (man) inte får missage, skänka <afford shade>, bereda <afford great pleasure>
© NE Nationalencyklopedin AB