Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 miss [mɪs]substfröken <Miss Jones>
2 miss [mɪs]verbmissawe’ve missed the bus (boat) vard. sista tåget har gåttyou can’t miss it du kan inte gå felgå miste om, bli utansakna <miss a friend>miss out utelämna, hoppa övermiss out el. miss out on gå miste om
[mɪs]substmissgive sth a miss strunta i ngta miss is as good as a mile ordspr. nära skjuter ingen hare
Ms. och Ms [mɪz] (pl. Mses)substtitel för kvinna som ersättning för Miss el. Mrs. före namn <Ms. Louise Brown>
mark [mɑ:k]substmärke, fläck, spårmake one’s mark in the world el. make one’s mark göra sig ett namnkännetecken, kännemärke <of >a mark of gratitude ett bevis på tacksamhetmärke, teckenexclamation mark utropsteckenstreck på en skalaoverstep the mark överskrida gränsen, gå för långtpass the million mark passera miljonstrecketbe below the mark inte hålla måttetbe up to the mark hålla måttetkeep sb up to the mark se till att ngn håller måttetbetyg <get good marks>, poängmål, prick, skottavlahit the mark träffa prick, slå huvudet på spikenmiss the mark missabeside the mark vid sidan av; inte på sin platsbe wide of the mark vara alldeles galetsport. startlinjebe quick off the mark vara snabb i startenon your marks, get set, go! på era platser (klara), färdiga, gå!
[mɑ:k]verbmärka, sätta märke påmarkera, utmärka, kännetecknamark time göra på stället marsch, inte komma någonstans, stå och stampa på samma fläck; musik. slå taktensport. markerabetygsätta, rättamark off pricka förmark out staka utlägga märke tillmark my words sanna mina ordmärka, se uppsport. markera
© NE Nationalencyklopedin AB