Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

miserable [ˈmɪzərəbl]adjektivolycklig, förtvivladbedrövlig, eländig, trist
2 leadli:d (led led)verbleda, föra <to till; into in i>lead the way gå före och visa vägen <to för>lead by the nose få vart man vill; gå före, vara ledareföranleda <this led him to believe that…>föra, levalead a miserable existence föra en eländig tillvarolead a quiet life leva ett stilla livom t.ex. väg , föra, leda <to till>leda <this led to confusion>, resultera <to i>kortsp. ha förhand, spela ut, dra <lead the ace of trumps>
li:d (led led)verbli:dsubstledning, försprångledtråd, tipsfollow sb’s lead el. take sb’s lead följa ngns exempelteat. huvudrollelektr. ledningkoppel rem (med adv. o. prep.)lead astrayföra vilselead awayföra bortbe led away by låta sig ryckas med avlead up toleda till, resultera i
© NE Nationalencyklopedin AB