Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mirror [ˈmɪrə]substspegeldriving mirror backspegelhall of mirrors spegelsal
[ˈmɪrə]verbspegla
rear-view [ˈrɪəvju:]adjektivrear-view mirror backspegel
distort [dɪˈstɔ:t]verbförvridadistorting mirror skrattspegelförvränga, förvanska <distort facts>
driving [ˈdraɪvɪŋ]substkörningdriving licence körkortdriving mirror backspegeldriving school trafikskola, bilskoladriving test körkortsprovtake one’s driving test köra upp, ta körkortsprovetdriving under the influence (förk.DUI) amer., vard. rattfylleri
wing [wɪŋ]substvingeclip sb’s wings vingklippa ngntake wing a) flyga upp, lyfta b) ge sig av; flyga sin koson the wing i flykten <shoot a bird on the wing>take sb under one’s wing ta ngn under sina vingars skuggaflygel byggnadflygel på bilwing mirror backspegelkragsnibbsport. ytterkantteat.spec. pl. wings kulisserbe waiting in the wings a) teat. vänta i kulisserna b) vara redo, vara bereddmil. flygflottilj; amer. flygeskaderwing commander överstelöjtnant vid flygvapnet
[wɪŋ]verbvingskjuta <wing a bird>
© NE Nationalencyklopedin AB