Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 mine [maɪn]pronomenmina book of mine en av mina böckera friend of mine en vän till migit’s a habit of mine det är en vana jag har
2 mine [maɪn]substgruvaa mine of information a) en rik informationskälla b) om person ett levande lexikonmil. minamine detector minsökare
[maɪn]verbbryta <mine ore>; bearbeta; arbeta i en gruvagräva <mine tunnels>mine for gold gräva efter guldmil. minera, lägga ut minor
gold mine [ˈgəʊldmaɪn]substguldgruva äv. något mycket lönande <this shop is a gold mine>
yours [jɔ:z]pronomendin, erwhat’s yours? vard. vad ska du ha?; se mineför ex.
hers [hɜ:z]pronomenhennes <is that book hers?>; sin <she must take hers>; se mineför ex.
ours [ˈaʊəz]pronomenvår <the house is ours>ours is a large family vi är en stor familj; se mineför ex.
theirs [ðeəz]pronomenderas <is that house theirs?>; sin <they must take theirs>a friend of theirs en vän till dem; se mineför vidare ex.
his [hɪz]pronomenhans <is that book his?, the car is his>; sin <he must sell his car>; se mineo. myför ex.
concern [kənˈsɜ:n]verbangå, rörabekymra, oroaconcern oneself with bekymra sig om, intressera sig för
[kənˈsɜ:n]substangelägenhet, affär, sakit is no concern of mine det angår mig intebekymmer, orohand. företag, firma
working [ˈwɜ:kɪŋ]substarbete, verksamhetthe workings of sb’s mind vad som rör sig inom ngnbearbetande, bearbetningdrift <the working of a mine>; skötsel
[ˈwɜ:kɪŋ]adjektivarbetande <the working masses>, arbetar-; arbets- <working conditions>; drifts-working capital rörelsekapital, driftskapitalworking clothes arbetskläderworking hours arbetstidfunktionsduglig, användbar, praktiskhe has a working knowledge of French han kan franska till husbehovin working order i användbart skick, funktionsduglig
© NE Nationalencyklopedin AB