Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

military [ˈmɪlɪtərɪ]adjektivmilitärisk, krigs-military academy militärhögskolamilitary court krigsrättmilitary service militärtjänstcompulsory military service allmän värnplikt
service [ˈsɜ:vɪs]substtjänst, tjänstgöringOn His (Her) Majesty’s Service påskrift tjänstemilitary service militärtjänsthealth service hälsovårdthe postal services postväsendetsocial services socialvård, socialvårdenregelbunden översyn, service <take the car in for service>service station bensinstationservering, betjäning, service <the service was poor>service charge el. service serveringsavgift, betjäningsavgiftservis <dinnerservice>tjänst <you have done me a service>; hjälp; nytta <it may be of great service to you>trafik. förbindelse, linjeair services trafikflygpostal service postförbindelsekyrkl. gudstjänst, mässa, förrättning, aktsport. serve
[ˈsɜ:vɪs]verbta in för service, serva <service a car>
exemption [ɪgˈzemʃən]substbefrielse <exemption from military service>dispens
© NE Nationalencyklopedin AB