Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

middle-aged [ˌmɪdlˈeɪdʒd]adjektivmedelålders
spreadspred (spread spread)verbbreda ut, sprida ut, sträcka ut; spänna ut <the bird spread its wings>; sträcka utstryka, breda <on >; täcka <with med>sprida <spread disease, spread knowledge>spread el. spread out breda ut sig, sprida sig; sträcka sig <a desert spreading for hundreds of miles>vara lätt att breda på <butter spreads easily>
spredsubstutbredning, spridningutsträckning, vidd, omfång <the spread of an arch>vard. kalasmiddle-aged spread vard. gubbfläsk, gumfläskbredbart pålägg <cheese spread, chocolate spread>
© NE Nationalencyklopedin AB