Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

middle-class [ˌmɪdlˈklɑ:s]adjektivmedelklass-
middle [ˈmɪdl]adjektivmellersta, mitterstathe Middle Ages medeltidenthe middle class el. the middle classes medelklassenthe Middle East Mellanösternmiddle finger långfingerthe Middle West Mellanvästern i USA
[ˈmɪdl]substin the middle of i mitten av (på), mitt i
© NE Nationalencyklopedin AB