Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

microphone [ˈmaɪkrəfəʊn]substantivmikrofon
electrostatic [ɪˌlektrə(ʊ)ˈstætɪk]adjektivelektrostatisk <electrostatic loudspeaker, electrostatic microphone>
1 clip [klɪp]substantivgem, hållare, klämma; clip[s], spännetrouser clip cykelklämma för byxbenmil. patronknippe
transitivt verbclip el. clip together fästa (klämma, hålla) ihop [med gem etc., jfrclip I 1]clip on fästa, sätta fast (på sig) <clip on a microphone, clip on one's earrings>
© NE Nationalencyklopedin AB