Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

micro [ˈmaɪkrə(ʊ)] (pl. ~s)substantivvard. för microcomputer, microprocessor
micro-organism [ˌmaɪkrə(ʊ)ˈɔ:gənɪz(ə)m]substantivmikroorganism
micro-chipped [ˈmaɪkrə(ʊ)tʃɪpt]adjektivid-märkt med mikrochips, chip-märkt
micro-chip [ˈmaɪkrə(ʊ)tʃɪp]transitivt verbid-märka med mikrochips
© NE Nationalencyklopedin AB