Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

metal [ˈmetl]substantivmetallmetallblandning, legeringkrossten för vägbygge, makadam
adjektivmetall-metal tip beslag; hästsko
all-metal [ˌɔ:lˈmetl]adjektivhelt i metall <all-metal frame>
heavy metal [ˌhevɪˈmetl]substantivtungt artillerimus. heavy metal
metal fatigue [ˈmetlfəˌti:g]substantivmetallutmattning
scrap metal [ˈskræpˌmetl]substantivmetallskrot
waste metal [ˌweɪstˈmetl]substantivmetallskrot
sheet metal [ˈʃi:tˌmetl]substantivplåt
metal detector [ˈmetldɪˌtektə]substantivtekn. metalldetektor
road metal [ˈrəʊdˌmetl]substantivkrossten för vägbygge, makadam
molten [ˈməʊlt(ə)n]adjektivsmält, flytande <molten steel, molten lava>molten metal gjutmetallstöpt, gjuten
© NE Nationalencyklopedin AB