Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

met [met]imperf. o. perf. p. av meet
meet [mi:t] (met met)verbmöta <the two teams meet in the final>, träffamötas, träffas, samlasmake both ends meet få det att gå ihop ekonomisktmotsvara <meet expectations>; tillmötesgå <meet demands>meet with a) träffa på, stöta på b) möta, träffameet with an accident råka ut för en olyckshändelsemeet with approval vinna gillandemeet with difficulties stöta på svårigheter
who [hu:, obetonat ] (genitiv whoseobjektsform whom, informellt who)pronomenvem, vilka <who is he?, objektsform:who do you mean? el. whom do you mean?, she asked who I live with>who ever…? vem i all världen…?Who’s Who? uppslagsbok Vem är det?som; vilken, vilka <there’s somebody who wants you on the phone, objektsform: the man whom we met, informellt: the man who we met>all of whom vilka allamany of whom av vilka många
only [ˈəʊnlɪ]adjektivendamy one and only chance min absolut enda chansshe is an only child hon är enda barnet
[ˈəʊnlɪ]adverbbara, endastonly once bara en gångif only to om inte för annat så för att <if only to spite him>not only…but inte bara…utan ävenwhen he was only three he could read redan vid tre års ålder kunde han läsaförst, inte förrän <I met him only yesterday>senast, så sent som <he can’t be away, I saw him only yesterday>only just just nu, alldeles nyss <I have only just got it>
[ˈəʊnlɪ]konjunktionmenI would lend you the book, only I don’t know where it is jag skulle gärna låna dig boken, men jag vet bara inte var den äronly that utom att
© NE Nationalencyklopedin AB