Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

membrane [ˈmembreɪn]substantivbiol. el. anat. membran, hinna, tunn skiva
mucous membrane [ˌmju:kəsˈmembreɪn]substantivslemhinna
tympanic membrane [tɪmˌpænɪkˈmembreɪn]substantivanat. trumhinna
© NE Nationalencyklopedin AB