Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meeting [ˈmi:tɪŋ]substmöte, sammanträffandemöte, sammanträdesport. tävling
meeting-place [ˈmi:tɪŋpleɪs]substmötesplats, samlingsplats
shareholder [ˈʃeəˌhəʊldə]substaktieägareshareholder’s meeting bolagsstämma
stockholder [ˈstɒkˌhəʊldə]substspec. amer. aktieägarestockholders’ meeting el. meeting of stockholders bolagsstämma
disrupt [dɪsˈrʌpt]verbstöra <disrupt a meeting>splittra
well-attended [ˌweləˈtendɪd]adjektivvälbesökt <a well-attended meeting>
participation [pɑ:ˌtɪsɪˈpeɪʃən]substdeltagande <participation in a meeting>, medverkan
turnout [ˈtɜ:naʊt]substdeltagande, uppslutning, valdeltagandeanslutning <a large turnout at the meeting>
summit [ˈsʌmɪt]substtopp, spets <the summit of a mountain>topp-summit meeting toppmöte
uproar [ˈʌprɔ:]substtumult, kalabalik <the meeting ended in an uproar>
© NE Nationalencyklopedin AB