Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

medicine [ˈmedsɪn]substmedicin, läkekonstDoctor of Medicine medicine doktormedicin, läkemedel
herbal [ˈhɜ:bl]adjektivört- <herbal medicine>
forensic [fəˈrensɪk]adjektivjuridisk, rättsligforensic medicine rättsmedicin
nature-cure [ˈneɪtʃəˌkjʊə]adjektivnature-cure medicine naturläkemedel
MD [ˌemˈdɪ:]förk. för Doctor of Medicinemed. dr
MB [ˌemˈbi:] (förk. för Bachelor of Medicine) ungefär medicine kandidatförk.med. kand.data. förk. för megabyte
internal [ɪnˈtɜ:nl]adjektivinre, interninternal combustion engine förbränningsmotorinvärtes, invändiginternal medicine invärtesmedicin
preventive [prɪˈventɪv]adjektivpreventiv, hindrande, förebyggandepreventive measures förebyggande åtgärderpreventive medicine profylax
patent [ˈpeɪtənt]adjektivklar, tydlig, uppenbarpatenterad, patent- <patent medicine>
[ˈpeɪtənt, ˈpætənt, amer. ˈpætənt]substpatent; patentbrev; patenträttprivilegiebrev
[ˈpeɪtənt, amer. ˈpætənt]verbpatentera
study [ˈstʌdɪ]subststudier <fond of study>, studerandestudy circle studiecirkelmake a study of sth studera ngt, bemöda sig om ngtundersökning <a study of eating habits>arbetsrum, läsrumheadmaster’s study rektorsexpeditionmusik. etyd
[ˈstʌdɪ]verbstudera, läsa <study medicine>, lära sigstudy a part studera (lära) in en rollundersöka, granskavara mån om <study one’s own interests>
© NE Nationalencyklopedin AB