Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mechanism [ˈmekənɪz(ə)m]substantivmekanism äv. bildl.psykol. <defence mechanism>; maskineri äv. bildl.mekanik <the mechanism of supply and demand>, teknik, verkningssätt
escape mechanism [ɪˈskeɪpˌmekənɪzm]substantivpsykol. flyktmekanism
defence mechanism [dɪˈfensˌmekənɪz(ə)m]substantivpsykol. försvarsmekanism
feed mechanism [ˌfi:dˈmekənɪz(ə)m]substantivfoto. frammatningsmekanism, matarverk
Exchange Rate Mechanism [ɪksˈtʃeɪndʒˌreɪtˈmekənɪz(ə)m] (förk.ERM)substantivväxelkursmekanismen i det europeiska valutasamarbetet
ERM [ˌi:ɑ:rˈem]förk. för Exchange Rate Mechanism, the ERM ERM
firing [ˈfaɪərɪŋ]substantivavskjutande etc.; jfr fire; mil. eldgivning, skottlossning, skjutningantändning, eldningfiring mechanism el. firing device avfyrningsmekanism, avfyrningsanordning
crude [kru:d]adjektiv, i naturligt tillstånd; obearbetad, rå-crude material råämne, råmaterialcrude oil råoljagrovt tillyxad <a crude log cabin>; primitiv <crude methods, crude ideas>, grov, enkel <a crude mechanism>; outvecklad, omogengrov, plump <crude jokes>gräll, <crude colours>the crude facts kalla fakta, den nakna (osminkade) sanningen
substantivråolja <äv.crude oil>
© NE Nationalencyklopedin AB