Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meat [mi:t]substkött
meat ball [ˈmi:tbɔ:l]substköttbulle
meat cube [ˈmi:tkju:b]substbuljongtärning
meat loaf [ˌmi:tˈləʊf]substköttfärslimpa
meat extract [ˌmi:tˈekstrækt]substköttextrakt
meat pie [ˌmi:tˈpaɪ]substköttpaj; köttpastej
stringy [ˈstrɪŋɪ]adjektivtrådig, senig <stringy meat>
leathery [ˈleðərɪ]adjektivläderartad, seg <leathery meat>
supper [ˈsʌpə]substkvällsmat <have cold meat for supper>, kvällsmål, supé
taint [teɪnt]verbfläcka, besudla <taint sb’s name>göra skämdtainted meat skämt kött
© NE Nationalencyklopedin AB