Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 mean [mi:n]subststrike the golden mean el. strike the happy mean gå den gyllene medelvägenmat. medelvärde, medeltal, genomsnitt
[mi:n]adjektivmedel- <mean distance>
2 mean [mi:n]adjektivsnållumpen, gemenoansenlighe is no mean pianist han är ingen dålig pianistspec. amer., vard. elak
3 mean [mi:n] (meant meant)verbbetyda, innebäramena, ämna, ha för avsikthe means no harm han menar inget illaI meant to tell you jag tänkte tala om det för digavse, menathat bullet was meant for me den kulan var avsedd för migwhat is this meant to be? vad ska det här föreställa?
Greenwich Mean Time [ˌgrɪnɪdʒˈmi:ntaɪm]Greenwichtid standardtid över hela världen
GMT [ˌdʒi:emˈti:]förk. för Greenwich Mean TimeGMT
meant [ment]imperf. o. perf. p. av mean
opposite [ˈɒpəzɪt]adjektiv och preposition och adverbmitt emot <the opposite house>, motsattopposite to mitt emot
[ˈɒpəzɪt]substmotsats <of till>I mean the opposite jag menar tvärtom
who [hu:, obetonat ] (genitiv whoseobjektsform whom, informellt who)pronomenvem, vilka <who is he?, objektsform:who do you mean? el. whom do you mean?, she asked who I live with>who ever…? vem i all världen…?Who’s Who? uppslagsbok Vem är det?som; vilken, vilka <there’s somebody who wants you on the phone, objektsform: the man whom we met, informellt: the man who we met>all of whom vilka allamany of whom av vilka många
whatever [wɒtˈevə]pronomenvad…än <whatever you do, do not forget…>, vad som…än; allt vad <whatever I have is yours>, allt som <do whatever is necessary>whatever his faults, he is honest vilka fel han än må ha är han ärligwhatever you say som du villdo whatever you like gör som (vad) du villno doubt whatever inte något som helst tvivelwhatever can it mean? vad i all världen kan det betyda?
what [wɒt]pronomenvad <what do you mean?>, vilken, vilket, vilka <what is your reason ?>what ever can it mean? vard. vad i all världen kan det betyda?what for? varför?, vad då till?I gave him what for vard. jag gav honom så han tegwhat if…? tänk om…?what of it? än sen då?what’s yours? vad vill du ha att dricka?what’s up? vad står på?so what? än sen då?do you know what? vet du vad?she knows what’s what vard. hon har väl reda på sigI’ll show you what’s what! vard. jag ska minsann visa dig!what age is he? hur gammal är han?what sort of fellow is he? vad är han för en?i utropwhat weather! vilket väder!what fools! vilka idioter!, såna idioter!what a question! det var också en fråga!what a pity! så synd!, vad tråkigt!vad, det <I’ll do what I can>; vad som, det som <what followed was unpleasant>what is interesting about this is… det intressanta med det här är…and what is more och dessutom, och vad mer ärcome what may vad som än händerthe food, what there was of it, was poor den lilla mat som fanns kvar var inte god
[wɒt]adverbwhat with…and dels på grund av…och dels på grund av <what with hard work and tiredness, he could not sleep>what with one thing and another I was obliged to… och det ena med det andra gjorde att jag måste…
© NE Nationalencyklopedin AB