Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

me [mi:, obetonat ]pronomen (objektsform av)migdear me! bevare mig!vard.för myshe likes me singing to her hon tycker om att jag sjunger för hennedialektalt el. vard. min <where’s me hat?>
forget-me-not [fəˈgetmɪnɒt]substblomma förgätmigej
pick-me-up [ˈpɪkmɪʌp]subststyrketår
2 I [] (objektsform me)pronomenjag
disservice [ˌdɪˈsɜ:vɪs]substotjänst, björntjänst <she did me a disservice>
nearest [ˈnɪərɪst]adjektiv och adverb (superlativ av near) o. prepositionnärmastnearest to närmastthose nearest to me el. those nearest and dearest to me mina närmaste
remind [rɪˈmaɪnd]verbpåminna, erinra <of om>which reminds me apropå det, förresten
jitters [ˈdʒɪtəz]subst plvard.it gives me the jitterss det ger mig stora skälvan
remember [rɪˈmembə]verbminnas, komma ihågremember me to them hälsa dem från mig
1 wake [weɪk] (woke woken)verbwake up el. wake vakna, vakna uppväcka <the noise woke me el. the noise woke me up>, väcka uppväcka, sätta liv iwake up to väcka till insikt om
© NE Nationalencyklopedin AB