Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 match [mætʃ]substtändstickastrike a match tända en tändsticka
2 match [mætʃ]substsport. match, tävlingman of the match matchens lirarejämlikebe no match for inte kunna mäta sig medmeet one’s match möta sin övermanmotstycke, make, pendangthese colours are a good match de här färgerna går bra ihop, de här färgerna matchar varandra bragiftermål, parti
[mætʃ]verbgå bra ihop med, passa till, matchafinna (vara) en värdig motståndare tillpara ihop; avpassa <to efter>be well matched passa bra ihoppassa ihop; passa <with till>, matchathese two colours don’t match very well de här två färgerna går inte bra ihopto match som matchar
wrestling-match [ˈreslɪŋmætʃ]substbrottningsmatch
match point [ˌmætʃˈpɔɪnt]substi tennis matchboll
test match [ˈtestmætʃ]substsport. landskamp i cricket el. rugby
rowingˈrəʊɪŋsubstroddrowing match kapprodd
pushover [ˈpʊʃˌəʊvə]substvard.smal sak, enkel matchlätt byte
walkover [ˈwɔ:kˌəʊvə]substsport. promenadsegersport. walkoverenkel match, enkel sak
fixture [ˈfɪkstʃə]substfast tillbehör, fast inventariumsport., fastställd tävling, matchfixture list lagens säsongprogram
qualify [ˈkwɒlɪfaɪ]verbkvalificera, meritera, berättiga <for till>, kvalificera sig, meritera sigqualifying match sport. kvalificeringsmatch, kvalmatch <for för>
© NE Nationalencyklopedin AB