Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

master [ˈmɑ:stə]substantivherre, härskare <of över>; överman <find one's master>; mästarebe master of one's own fate bestämma över sitt eget ödebe master of the situation behärska situationenåld. husbondethe master of the house herrn i huset, husbonden, husfadernlike master like man sådan herre, sådan drängdjurs hussesjö. kapten, befälhavare på handelsfartyg, skepparemaster's certificate sjökaptensbrev a) åld. lärare spec. vid högre skolor b) [läro]mästare, lärofaderuniv. o.d.Master's degree ung. magisterexamenMaster of Arts (Science), se under art, science, cMaster of Engineering ung. civilingenjörMaster of Laws juris licenciatMaster of Mining el. Master of Metallurgy ung. bergsingenjörMaster of Surgery (förk.MCh) ung. medicine licentiat i kirurgimästare <a picture by an old master>, stor konstnärMaster of Ceremonies (förk.MC) ceremonimästare, klubbmästare; programvärd, konferencierMaster före pojknamn unge herr <Master Henry>master copy original
adjektivmästerlig; mästar-, mäster- <a master cook, a master criminal>huvud- <a master plan>, över-, ledar-; förhärskande, dominerande
transitivt verbgöra sig till (bli) herre över; övervinna, övermanna, överväldiga, tämja[lära sig] behärska <master a language>, [lära sig] bemästra <master the situation>; [helt] förstå, kunna
sports master [ˈspɔ:tsˌmɑ:stə]substantividrottslärare
master plan [ˈmɑ:stəplæn]substantivhuvudplan
master key [ˈmɑ:stəki:]substantivhuvudnyckel
fencing master [ˈfensɪŋˌmɑ:stə]substantivfäktmästare
harbour master [ˈhɑ:bəˌmɑ:stə]substantivhamnkapten
careers master [kəˈrɪəzˌmɑ:stə]substantivyrkesvalslärare
master switch [ˈmɑ:stəswɪtʃ]substantivhuvudströmbrytare
concert master [ˈkɒnsətˌmɑ:stə]substantivamer. konsertmästare
master class [ˈmɑ:stəklɑ:s]substantivspec. mus. mästarklass
© NE Nationalencyklopedin AB