Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 mass [mæs]subst   (ofta Mass) kyrkl. el. musik. mässaattend mass gå i mässansay mass läsa mässan
2 mass [mæs]substmassa, mängd, hopthe masses massan, de breda lagrenthe mass media el. mass media massmedierna, massmediamass meeting massmöte
[mæs]verbmil. koncentrera, dra samman <mass troops>massed attack massanfall
mass-produce [ˌmæsprəˈdju:s]verbmassproducera, masstillverka
wholesale [ˈhəʊlseɪl]adjektivgrossist-, parti- <wholesale price>wholesale dealer el. wholesale merchant grossistmass- <wholesale arrests>wholesale destruction massförstörelse
[ˈhəʊlseɪl]adverben gros, i parti <sell wholesale>i massor
© NE Nationalencyklopedin AB