Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mark [mɑ:k]substmärke, fläck, spårmake one’s mark in the world el. make one’s mark göra sig ett namnkännetecken, kännemärke <of >a mark of gratitude ett bevis på tacksamhetmärke, teckenexclamation mark utropsteckenstreck på en skalaoverstep the mark överskrida gränsen, gå för långtpass the million mark passera miljonstrecketbe below the mark inte hålla måttetbe up to the mark hålla måttetkeep sb up to the mark se till att ngn håller måttetbetyg <get good marks>, poängmål, prick, skottavlahit the mark träffa prick, slå huvudet på spikenmiss the mark missabeside the mark vid sidan av; inte på sin platsbe wide of the mark vara alldeles galetsport. startlinjebe quick off the mark vara snabb i startenon your marks, get set, go! på era platser (klara), färdiga, gå!
[mɑ:k]verbmärka, sätta märke påmarkera, utmärka, kännetecknamark time göra på stället marsch, inte komma någonstans, stå och stampa på samma fläck; musik. slå taktensport. markerabetygsätta, rättamark off pricka förmark out staka utlägga märke tillmark my words sanna mina ordmärka, se uppsport. markera
question-mark [ˈkwestʃənmɑ:k]substfrågetecken
pock mark [ˈpɒkmɑ:k]substkoppärr
stress mark [ˈstresmɑ:k]substaccenttecken
exclamation [ˌekskləˈmeɪʃən]substutropexclamation mark utropstecken
overstep [ˌəʊvəˈstep] (-pp-)verboverstep the mark gå för långt
interrogation [ɪnˌterəˈgeɪʃən]substutfrågning, förhörmark of interrogation frågetecken
punctuation [ˌpʌŋktjʊˈeɪʃən]substinterpunktion, kommateringpunctuation mark skiljetecken
1 soil [sɔɪl]substjord, jordmån, mull, myllamark <on foreign soil>
overshoot [ˌəʊvəˈʃu:t] (overshot overshot)verbovershoot the mark skjuta över målet
© NE Nationalencyklopedin AB