Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

manual [ˈmænjʊəl]adjektivmanuell, [utförd] med händerna, hand-manual gearshift manuell växelspak, handspakmanual labour el. manual work manuellt arbete; kroppsarbete
substantivhandbok, manual, bruksanvisning; lärobokinstruction manual instruktionsbok; handbokon manual i manuellt läge
keyboard [ˈki:bɔ:d]substantivtangentbord till dator, skrivmaskin m.m., klaviatur; manual på orgelkeyboard[s] keyboards, synt
transitivt verbskriva (knappa) in på t.ex. dator
mode [məʊd]substantivsätt; metod; formmode of payment betalningssättläge <manual mode>bruk; stil, modetonart spec. i grek. el. medeltida musik, kyrkoton[art]
dispense [dɪˈspens]transitivt verbdela ut, fördeladispense alms ge allmosortillreda och lämna ut, dispensera <dispense medicines>skipa <dispense justice>
intransitivt verbmed prep.:dispense withavvara, undvara, [kunna] vara utan, klara sig utan <dispense with sb's services>göra onödig (överflödig) <the new machinery dispenses with manual labour>bortse från; underlåta att tillämpa
© NE Nationalencyklopedin AB