Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

manpower [ˈmænˌpaʊə]substantivarbetskraft; människomaterial
redundant [rɪˈdʌndənt]adjektivöverflödig, övertalig <redundant workers>; friställdredundant manpower överflödig (friställd) arbetskraftbe made redundant friställas, bli friställdvidlyftig <a redundant style>
© NE Nationalencyklopedin AB