Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

manner [ˈmænə]substantivsätt, vis mest i prepositionsuttr.in a manner of speaking på sätt och vis, på ett sättadverb of manner gram. sättsadverbshe is to the manner born hon är född till det, hon är som klippt och skuren för (till) detsätt [att uppträda], hållning, uppträdande, beteende <he has an awkward manner>pl. manners [belevat] sätt, [gott] uppförande, levnadsvett, hyfsning, [folk]skick; uppfostrangood manners god ton, fint sätt; goda sederwhat manners! sådana fasoner!, vilket sätt!he has no manners han vet inte hur man uppför sig, han bär sig ohyfsat åtteach sb manners lära ngn att uppföra (skicka) sigpl. manners seder, [levnads]vanor; samhällsförhållandenmanners and customs el. ways and manners seder och bruksort, slagby no manner of means el. not by any manner of means inte på minsta sätt, på intet vis; under inga omständigheterall manner of things allt möjligt
bedside manner [ˌbedsaɪdˈmænə]substantivläkares [lugnande] sätt mot patienter
overbearing [ˌəʊvəˈbeərɪŋ]adjektivövermodig, högdragen, överlägsen <an overbearing manner>
gruff [grʌf]adjektivgrov; sträv, barsk <a gruff manner>, butterskrovlig, sträv, grov <a gruff voice>
mawkish [ˈmɔ:kɪʃ]adjektivsentimental, känslosam; mjäkig <a mawkish manner, a mawkish young man>
peremptory [pəˈrem(p)t(ə)rɪ]adjektivmyndig <peremptory manner>, diktatorisk <peremptory command>, befallande
magisterial [ˌmædʒɪˈstɪərɪəl]adjektivauktoritativ; myndig, dominerande, befallande <a magisterial manner>, docerande <in a magisterial tone>
revolting [rɪˈvəʊltɪŋ]adjektivupprörande, motbjudande <to för> <a revolting sight, a revolting manner>; äcklig
undignified [ˌʌnˈdɪgnɪfaɪd]adjektivföga värdig <in an undignified manner>, opassande, ovärdig
lackadaisical [ˌlækəˈdeɪzɪk(ə)l]adjektivnonchalant, likgiltig, lättjefull, slapp <lackadaisical manner>
© NE Nationalencyklopedin AB