Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

male [meɪl]adjektivmanlig <male heir, male servant, the male population>, mans- <male voice>, av mankön; han- <male animal, male flower>, av hankönmale bonding manligt kompisskapmale child gossebarnmale elephant elefanthanemale nurse [manlig] sjuksköterskamale sex mankön, hankönmale voice choir el. male choir manskör
substantivmansperson, manlig individ; statistik. o.d. man <males and females>zool. hane, hanne
male-dominated [ˈmeɪldɒmɪˌneɪtɪd]adjektivmansdomineradmale-dominated society manssamhälle
male chauvinist [ˌmeɪlˈʃəʊvɪnɪst]substantivmanschauvinist
male menopause [ˌmeɪlˈmenə(ʊ)pɔ:z]substantivthe male menopause det manliga klimakteriet, mannens övergångsålder
male chauvinist pig [ˌmeɪlˌʃəʊvɪnɪstˈpɪg]substantivvard. [mullig] mansgris
chauvinist [ˈʃəʊvɪnɪst]substantivse male chauvinistchauvinist
stripper [ˈstrɪpə]substantivvard. stripteasedansös, strippamale stripper striptör, manlig strippa
menopause [ˈmenə(ʊ)pɔ:z]substantivmed. menopaus, klimakteriummale menopause manlig övergångsålder
impersonator [ɪmˈpɜ:səneɪtə]substantivimitatörfemale impersonator [manlig] kvinnoimitatörmale impersonator [kvinnlig] mansimitatör
bonding [ˈbɒndɪŋ]substantivprocessen att knyta an till föräldrar och andra människormale bonding manligt kompisskap, grabbsnackkem. bindning
© NE Nationalencyklopedin AB