Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

male [meɪl]adjektivmanlig <male heir>, av mankön; han- <male animal>, av hankönmale child gossebarnmale elephant elefanthane
[meɪl]substman, manspersonom djur hane, hanne
chauvinism [ˈʃəʊvɪnɪzəm]substchauvinismmale chauvinism manschauvinism
chauvinist [ˈʃəʊvɪnɪst]substchauvinistmale chauvinist manschauvinistmale chauvinist pig vard. mullig mansgris
organ [ˈɔ:gən]substanat. organmale organ manslemmusik. orgel; positiv
nurse [nɜ:s]substsjuksköterska, systermale nurse manlig sjuksköterskabarnsköterska
[nɜ:s]verbsköta barn el. sjuka; vårdasköta om <nurse a cold>
issue [ˈɪʃu:]verbsälja <issue cheap tickets>, släppa ut, ge ut <issue new stamps>; publiceralämna ut, dela ut <issue rations>; utfärda <issue an order>stamma, härröraströmma ut
[ˈɪʃu:]substfråga, spörsmål, stridsfråga <political issues>the point at issue tvistefrågan, sakfråganutgivning <the issue of new stamps>; upplaga <the issue of a newspaper>, utgåva, nummer <an issue of a magazine>utdelning <the issue of rations>; utfärdande <the issue of orders>jur. efterlevande <die without male issue>
© NE Nationalencyklopedin AB