Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mad [mæd]adjektivvansinnig, galen, tokigit’s enough to drive one mad det är så man kan bli vansinniglike mad som besatt, viltraving mad el. as mad as a hatter spritt galenmad cow disease galna ko-sjukanspec. amer. arg, förbaskad <at, with >ilsken <a mad bull>; galen <a mad dog>
cow [kaʊ]substkoneds., om kvinna apa, kossa, bitchmad cow disease galna ko-sjukan
© NE Nationalencyklopedin AB