Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

luxuriant [lʌgˈzjʊərɪənt, lʌgˈʒʊə-, lʌkˈsj-]adjektivfrodig, yppig <luxuriant vegetation>, ymnig, överflödande; kraftig, yvig <luxuriant hair>; överlastad, blomsterrik
crop [krɒp]substantiv a) skörd <the potato crop>; friare äv. årsproduktion i allm. b) gröda <the main crops of the country>standing crops växande gröda, gröda på rotsamling, massa <a crop of questions, a crop of lies>a new crop of students en ny studentkullzool. krävaneck and crop bildl. snabbt och resolut, huvudstupa a) piskskaft b) kort [rid]piska med ögla a) stubbning av hår, snagg[ning]wear one's hair in a crop ha håret kortklippt (stubbat, snaggat) b)a luxuriant crop of hair yppig hårväxt, ett ymnigt hårsvall
transitivt verbskära (hugga) av [topparna (kanterna) på]; beskära; snagga, stubba, klippa kort
intransitivt verbbära (ge) skörd
intransitivt verbmed prep.:crop updyka upp <all kinds of difficulties cropped up>, yppa (visa) sig; komma på talgruv. gå [upp] i dagen
© NE Nationalencyklopedin AB