Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lust [lʌst]substlusta, åtrå <for efter>
[lʌst]verblust for åtrå, törsta efter
choose [tʃu:z] (chose chosen)verbvälja, välja ut, utkoraföredraha lust, vilja <I don’t choose to work>
relish [ˈrelɪʃ]substvälbehag, aptit, lust <she did it with relish>kok., tillbehör såsom pickles, kryddsås <tomato relish>
[ˈrelɪʃ]verbnjuta av, uppskatta
pleasure [ˈpleʒə]substvälbehag, glädje <to för>, lustgive pleasure to sb bereda ngn nöje, bereda ngn glädjeat pleasure efter behagwith pleasure med nöje, gärna
2 contentkənˈtentsubstbelåtenhetto one’s heart’s content av hjärtans lust
[kənˈtent]adjektivnöjd, belåten
[kənˈtent]verbcontent oneself nöja sig <with med>
2 like [laɪk]verbtycka om, gillawell, I like that! iron. det må jag då säga!vilja <do as you like>, ha lustI should like to know jag skulle gärna vilja vetahe can try if he likes han får gärna försöka
[laɪk]substlikes and dislikes sympatier och antipatier
heart [hɑ:t]substhjärtaheart failure med. hjärtsvikt, hjärtinsufficienschange of heart sinnesförändringheart and soul med liv och lust, med hela sin själput one’s heart and soul into… el. put one’s heart into… lägga ner hela sin själ i…break sb’s heart krossa ngns hjärtait breaks my heart to see… det skär mig i hjärtat att se…he had his heart in his mouth han hade hjärtat i halsgropenlose heart tappa modetset one’s heart on sth verkligen vilja ha ngtat heart i själ och hjärta, i grund och bottenwe have it very much at heart det ligger oss mycket varmt om hjärtatat the bottom of one’s heart innerst inneby heart utantill, ur minnetto one’s heart’s content av hjärtans lust, så mycket man villkortsp. hjärterkortpl. hearts hjärter
care [keə]substbekymmeromtänksamhet, noggrannhettake care to vara noga med atttake care not to akta sig för attvård <under the care of>take care! el. take care of yourself! sköt om dig!take care of ta hand om, vara rädd omcare of (förk.c/o) på brev adress, c/o
[keə]verbbry sig om <I don’t care what he says>care about bry sig om, bekymra sig omcare for a) bry sig om, ha lust med <I shouldn’t care for that> b) tycka om, hålla avwould you care for? vill du ha?I don’t care det gör mig detsammaI couldn’t care less vard. det struntar jag icare to ha lust att, gärna vilja
feel [fi:l] (felt felt)verbkänna <feel pain>, märka; ha en känsla av; känna påsonderafeel one’s way treva sig framtycka, anse; insekänna, känna sig, <how do you feel?>how do you feel about that? vad tycker du om det?feel for känna förfeel sorry for tycka synd omfeel cold frysafeel like ha lust med, vara sugen på <do you feel like a walk?>kännas <your hands feel cold>
mind [maɪnd]substsinne, själ; förståndhave an open mind vara öppen för nya idéerpresence of mind sinnesnärvarokeep one’s mind on koncentrera sig påin mind and body till kropp och själin one’s right mind el. of a sound mind vid sina sinnens fulla brukin one’s mind’s eye för sitt inre ögathat was a weight (load) off my mind en sten föll från mitt bröstget sth off one’s mind få ngt ur tankarnahave sth on one’s mind ha ngt på hjärtatwhat have you got on your mind? vad har du på hjärtat?have a th at the back of one’s mind ha ngt ständigt i tankarnabe out of one’s mind vara från sina sinnenchange one’s mind ändra mening, ändra åsiktgive sb a piece of one’s mind säga ngn sin mening rent utread sb’s mind läsa ngns tankarto my mind enligt min meninglust, böjelsehave a good (great) mind to ha god lust atthave half a mind to nästan ha lust attknow one’s own mind veta vad man villmake up one’s mind besluta sig, bestämma sigbe in two minds vara villrådigminnebear sth in mind ha ngt i minnetit must be borne in mind that man får inte glömma atthe puts me in mind of han påminner mig ompersons ande, hjärnagreat minds snillensmall minds trångsynta människor
[maɪnd]verbge akt påmind! akta dig!, se upp!mind you are in time! se till att du kommer i tid!mind you don’t fall! akta dig så att du inte faller!mind your head! akta huvudet!mind what you are doing! se dig för!se efter, sköta om, passa <mind children>mind your own business! vard. sköt du ditt!bry sig om, tänka påI don’t mind… jag bryr mig inte om…; jag har inget emot…I don’t mind if I do tack gärnado you mind if I smoke el. do you mind my smoking? har du något emot att jag röker?I don’t mind gärna för mig, det har jag inget emotwould you mind shutting the window? vill du vara snäll och stänga fönstret?
© NE Nationalencyklopedin AB