Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lunar [ˈlu:nə]adjektivmån- <lunar landscape, lunar year>, lunar, lunarisk
lunar module [ˌlu:nəˈmɒdjʊl]substantivmånlandare
lunar probe [ˌlu:nəˈprəʊb]substantivmånsond
lunar orbit [ˌlu:nərˈɔ:bɪt]substantivmånbana
lunar month [ˌlu:nəˈmʌnθ]substantivsynodisk månad; månvarv
module [ˈmɒdju:l]substantivmått[enhet]; data. äv. maskinenhet, vanligaste värdetekn. el. ped. modullunar module månlandare
probe [prəʊb]transitivt verbsonderaundersöka grundligt, utforska, tränga in i; söka igenom
intransitivt verbsonderatränga in <into i>
substantiv[offentlig] undersökning <into beträffande, av>sond äv. för utforskning av rymden <a lunar probe>
eclipse [ɪˈklɪps]substantivförmörkelse, eklipslunar eclipse el. eclipse of the moon månförmörkelsesolar eclipse el. eclipse of the sun solförmörkelsebe in eclipse vara förmörkadbildl. tillbakagång, nedgångsperiod, försvinnandesuffer an eclipse falla i glömska, vara bortglömd⁅her popularity⁆ is in eclipse …är i dalande
transitivt verbförmörkabildl. fördunkla, ställa i skuggan, överglänsa, undanskymma
© NE Nationalencyklopedin AB