Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

luck [lʌk]substlycka, turany luck? lyckades det?bad luck oturgood luck lycka, turgood luck! lycka till!hard luck el. tough luck vard. otur <on sb för ngn>just my luck! iron. det är min vanliga tur!the best of luck! lycka till!
ill-luck [ˌɪlˈlʌk]substolycka, otur
pot luck [ˌpɒtˈlʌk]substtake pot luck chansa; hålla tillgodo med vad huset förmår
rotten [ˈrɒtn]adjektivrutten, skämdvard. urusel <rotten weather>, vissen <feel rotten>what rotten luck! en sån förbaskad otur!
tough [tʌf]adjektivseg <tough meat>jobbig, kämpig, slitig <a tough job>tough luck vard. oturtough negotiations sega förhandlingartuff, kallhamrada tough guy el. a tough customer vard. en hårding, en tuffinghård, sega tough defence ett hårdnackat försvarget tough with ta i med hårdhandskarna mot
[tʌf]substbuse; råskinn
ill [ɪl] (worse worst)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjuk, dåligfall ill el. be taken ill bli sjuk2ill fame el. ill repute dåligt rykte, vanrykte3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom sak olycklig, ofördelaktig; dålig <an ill omen>have ill luck ha otur
[ɪl] (worse worst)
adverbillaspeak ill of tala illa om
bad [bæd] (worse worst)adjektivdålig, inte branot bad! inte illa!bad luck oturgo bad ruttna, bli dåligthat’s too bad! vard. vad tråkigt!, vad synd!he’s bad news around here det blir bara trubbel (bråk) när han dyker uppsvår <a bad blunder, a bad cold>, sorglig <bad news>oriktig, falsk <bad cheque>ond, fördärvadbad language svordomar
best [best]adjektiv och adverb (superlativ av good, well); bästthe best part of an hour nära nog en timmeas best he could så gott han kunde
[best]substdet, den, de bästaall the best of luck! el. all the best! lycka till!he looked his best han var till sin fördelget the best of it få övertagetmake the best of göra det bästa möjliga avto the best of my knowledge såvitt jag vet
1 stroke [strəʊk]substslag <the stroke of a hammer>klockslagmed. stroke, slaganfalltekn. kolvslag, slaglängd, takt <fourstroke engine>i bollspel slag; simn. simtag, årtagdo the butterfly stroke simma fjärilsimstreck <thin strokes>with a stroke of the pen med ett penndragdrag, grepp <a masterly stroke>do a good stroke of business göra en bra affärthat was a stroke of genius det var ett snilledragwhat a stroke of luck! en sådan tur!he doesn’t do a stroke el. he doesn’t do a stroke of work han gör inte ett handtag
hard [hɑ:d]adjektivhård, fasthard cash reda pengar, kontanterhård, häftig <a hard fight>hard labour jur. straffarbetesvår <a hard question>be hard of hearing höra dåligtbe hard up vard. ha ont om pengarom person hård, känslolös; sträng; om klimat sträng, hård, svårhard lines el. hard luck vard. oturbe hard on sb vara hård (sträng) mot ngntunghard drugs tung narkotikahard liquor sprit, starksprit
[hɑ:d]adverbhårt, häftigt, kraftigt <it’s raining hard>flitigt <work hard>be hard done by vara illa behandlad
© NE Nationalencyklopedin AB