Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

luck [lʌk]substantivlycka, tur; slump, ödeany luck? vard. lyckades det?, blev (gav) det något resultat?bad luck otur, olycka; motgångbad luck! otur!have a run of bad luck ha en ständig otur, ha den ena motgången efter den andragood luck lycka, tur; framgång, medgånggood luck [to you]! lycka till!hard (rotten, rough, tough) luck vard. otur <on sb för ngn>ill luck, se ill-luckjust my luck! iron. det är min vanliga tur (mitt vanliga öde)!no such luck! så väl är (var) det inte!⁅I didn't get the job,⁆ worse luck …sorgligt nog, …tyvärrworse luck! tyvärr!the best of luck! lycka till [och ha det så bra]!a wonderful piece (stroke) of luck en underbar turas luck would have it, I was… det slumpade sig så att…some people have all the luck! det finns somliga som har tur [ska jag säga]!push one's luck vard. utmana ödettry one's luck pröva lyckan (sin lycka)my luck is in el. I'm in luck jag har tur [med mig]my luck is out el. I'm out of luck jag har otur, jag har ingen tur (framgång) [längre]be down on one's luck vard. vara förföljd av otur, vara i knipa, ha det besvärligtwith any luck med lite tur
intransitivt verbamer., vard.luck out ha tur, lyckas
pot luck [ˌpɒtˈlʌk]substantivren turtake pot luck a) chansa b) få ta det som finnsknytkalas <äv.pot luck meal, pot luck dinner, pot luck supper>
hard luck [ˌhɑ:dˈlʌk]substantivvard. otur, osis
rough luck [ˌrʌfˈlʌk]substantivvard. otur
hard-luck [ˌhɑ:dˈlʌk, attr. ˈ--]adjektivvard. snyft-, sorglig, patetisk <a hard-luck story>
ill-luck [ˌɪlˈlʌk]substantivolycka, oturas ill-luck would have it olyckligtvis, till all olyckabringer of ill-luck olycksbringare, olycka person
beginner [bɪˈgɪnə]substantivnybörjare; person som börjarbeginner's luck nybörjartur
rotten [ˈrɒtn]adjektivrutten äv. bildl.; skämd; murkenrotten to the core genomruttenvard. urusel <rotten weather>, urdålig, vissen <feel rotten>, eländig; skamlig, taskig <a rotten thing to have done that>; om sak äv. jäkliga rotten apple ett rötäggrotten luck! en sån förbaskad otur!a rotten [dirty] trick ett mycket fult trick
adverbvard.fancy sb rotten vara dötänd på ngnspoil sb rotten skämma bort ngn till max
pursue [pəˈsju:]transitivt verbförfölja, ansätta, jaga <pursue a thief, pursue a bear>; bildl. [för]följa <bad luck pursued him>jaga efter <pursue pleasure>, sträva efter, söka nå <pursue one's object>följa, gå efter <pursue a method>, driva, föra <pursue a policy> a) fullfölja <pursue a plan>; fortsätta <pursue a journey>, gå vidare med <pursue an inquiry, pursue a subject> b) ägna sig åt, utöva <pursue a profession>
slice [slaɪs]substantivskiva <a slice of bread, a slice of meat>slice of bread and butter smörgåsdel, andel <a slice of the profits>, stycke, bit, smulaslice of apple äppelbit, äppelklyftaa slice of life ett stycke verklighet (ur levande livet)that was a slice of luck! vilken tur!stekspade; fiskspade; tårtspadesport. 'slice', skruv, sned boll
transitivt verbskära upp [i skivor], skiva <äv. slice up>slice off skära avskära; bildl. äv. kapasport.slice a ball 'slica' (skruva) en boll, slå en boll snett
© NE Nationalencyklopedin AB