Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 low [ləʊ]verbråma, böla
2 low [ləʊ]adjektivlågthe Low Countries Nederländerna, Belgien och Luxemburglow pressure lågtryckthe tide is low det är ebbin a low voice med låg röstringa, obetydliglow rainfall låg nederbördlow in protein fattig på proteinsimpel, låg, vulgärnere, deppig
[ləʊ]adverblågt; djupt <bow low>; lågmältlow down on the list långt ner på listanlay low a) kasta omkull, döda b) tvinga att ligga till sängs <influenza has laid him low>lie low a) ligga kullslagen b) hålla sig gömd c) vard. ligga lågtknapptas low as ända ner till
[ləʊ]substbotten, bottennotering <a new low in bad taste>
low-tar [ˌləʊˈtɑ:]adjektivmed låg tjärhalt <low-tar cigarettes>
low-rise [ˈləʊraɪz]adjektivlow-rise building låghus
low-pitched [ˌləʊˈpɪtʃt]adjektivlåg, lågmäld <a low-pitched voice>
low-alcohol [ˌləʊˈælkəhɒl]adjektivlow-alcohol beer lättöl
low-voltage [ˌləʊˈvəʊltɪdʒ]adjektivsvagströms- <low-voltage motor>, lågspännings-
low-lying [ˌləʊˈlaɪɪŋ]adjektivlåglänt
low-cut [ˈləʊkʌt]adjektivurringad
low-paid [ˌləʊˈpeɪd]adjektivlågavlönad
© NE Nationalencyklopedin AB