Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lovely [ˈlʌvlɪ]adjektivförtjusande, vacker, söthärlig, underbar
[ˈlʌvlɪ]substskönhet
creature [ˈkri:tʃə]substvarelse, människa <a lovely creature>, typ <that horrid creature>djur
garden [ˈgɑ:dn]substträdgård; villatomteverything in the garden is lovely vard. allt är frid och fröjdlead sb up the garden path vard. lura ngn, dra ngn vid näsan
neighbourhoodˈneɪbəhʊdsubstgrannskap, omgivning, trakt <a lovely neighbourhood>in the neighbourhood of a) i närheten av b) ungefär <in the neighbourhood of £500>neighbourhood watch ungefär grannsamverkan mot brott
spot [spɒt]substfläckspot remover fläckurtagningsmedelprick på tärning, kort m.m.finne, blemmaplats, ställe <a lovely spot>; punkttender spot öm punktspot fine ungefär ordningsbotbe in a tight spot vard. vara i knipahave a soft spot for vara svag föron the spot på platsen, på ort och ställe; på stället, på fläcken <act on the spot>droppe, stänk <spots of rain>a spot of bother lite trassela spot of lunch lite lunchspot cash kontant betalning vid leverans
[spɒt] (-tt-)
verbthe floor was spotted with paint det var fullt med fläckar på golvetfå syn på, känna igen, upptäckaspot talent upptäcka begåvningspot the winner tippa vem som vinner
© NE Nationalencyklopedin AB