Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

longing [ˈlɒŋɪŋ]adjektivlängtande, längtansfull; begärligsubstantivlängtan <for, after efter; to do sth [efter] att [få] göra ngt>; begär
2 long [lɒŋ]intransitivt verblängta <for efter>I'm longing to see you jag längtar [efter] att träffa (få träffa) dig
intense [ɪnˈtens]adjektivintensiv, stark <intense heat, intense hunger, intense thirst>, kraftig, häftig <intense passion>, våldsam <intense pain, intense hatred>, sträng <intense cold>; djup <intense disappointment>; innerlig, brinnande <intense longing>, livlig <intense interest>
© NE Nationalencyklopedin AB