Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jump [dʒʌmp]verbhoppa; skutta; springa i höjden om t.ex. prisjump at a chance gripa en chansjump to conclusions dra förhastade slutsatserjump to one’s feet rusa upp, hoppa uppit made him jump det kom (fick) honom att hoppa högthoppa över <jump a fence, jump a chapter in a book>jump the gun vard. tjuvstartajump the lights el. jump the traffic lights vard. köra mot rött ljusjump the queue vard. tränga sig förejump rope amer. hoppa rep
[dʒʌmp]substhopp, skutt, språnghigh jump höjdhopplong jump längdhopppole jump stavhoppstegring <a jump in prices>
2 long [lɒŋ]adjektivlång; längd- <long jump>
[lɒŋ]substthe long and short of it summan av kardemumman, kontentan
[lɒŋ]adverblängelong live the King! leve kungen!he had not long eaten han hade nyss ätithelan hour long en hel timmeall day long hela dagen
[lɒŋ]adjektiv och subst och adverbi diverse förbindelser:I shan’t be long el. I won’t be long jag är strax tillbakabe long about sth hålla på länge med ngtit was not long before he came det dröjde inte länge förrän han komhe was not long coming han lät inte vänta på sigtake long ta lång tidlong ago för länge sedanas long så lång tid <three times as long>as long as el. so long as a) så länge, så länge som <stay as long as you like>, lika länge som <she stayed as long as I did> b) om…bara <you may borrow the book so long as you keep it clean>as long as 10 years ago redan för 10 år sedanbefore long inom kort, snartfor long länge; på längeso long! vard. hej så länge!
© NE Nationalencyklopedin AB