Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

loan [ləʊn]substantivlån; kreditpl. loans äv. kreditgivning, utlåningask for the loan of be att få lånaon loan el. out on loan utlånad <the book has been [out] on loan to…>; till låns <I have the book [out] on loan from…>transitivt verblåna [ut]
loan word [ˈləʊnwɜ:d]substantivlånord
bridging loan [ˈbrɪdʒɪŋləʊn]substantivövergångslån
loan shark [ˈləʊnʃɑ:k]substantivvard. kredithaj, procentare
loan-sharking [ˈləʊnˌʃɑ:kɪŋ]substantivvard. ocker
home loan [ˌhəʊmˈləʊn]substantivvard. lån på huset (lägenheten), inteckningslån
oversubscribe [ˌəʊvəsəbˈskraɪb]transitivt verböverteckna <oversubscribe a loan>be oversubscribed vara överbokad
short-term [ˈʃɔ:ttɜ:m]adjektivkortfristig <short-term loan>; kortsiktig <short-term policy>; korttids- <short-term employment>
building [ˈbɪldɪŋ]substantivbyggnad, husbyggande, byggnation, byggnadsverksamhetbuilding and loan association amer., slags kreditinstitut för bosparande
day-to-day [ˌdeɪtəˈdeɪ]adjektivdaglig <the day-to-day running of the factory>day-to-day loan hand. dagslån
© NE Nationalencyklopedin AB