Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

loan [ləʊn]substlånon loan a) utlånad b) till låns
[ləʊn]verblåna ut
loan-shark [ˈləʊnʃɑ:k]substprocentare
mortgageˈmɔ:gɪdʒsubstinteckningfirst mortgage loan bottenlån
ˈmɔ:gɪdʒverbinteckna, belåna
waylay [weɪˈleɪ] (waylaid waylaid)verbligga i bakhåll för, lurpassa påhejda <he waylaid me and asked for a loan>
advance [ədˈvɑ:ns]verbgå framåt, avanceragöra framstegförskottera <advance a loan>
[ədˈvɑ:ns]substframryckningframstegmake advances a) göra framsteg b) göra närmandenförskottin advance på förhand, i förväg, i förskottan advance booking en förhandsbokning
pay [peɪ] (paid paid)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbetalaput paid to sth vard. sätta stopp för ngt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslöna sig, vara lönandehonesty pays hederlighet lönar sig
[peɪ] (paid paid)
verb (med adv. o. prep.)pay backbetala igen, betala tillbakata revansch ge betalt, ge igenpay forbetala, betala för, bekostapay offbetala till fullo, slutbetala <pay off a loan>betala ut lön
[peɪ]substbetalning, avlöning, lön
raise [reɪz]verbresa, lyfta, resa upp, ta upp; hissa (dra) uppraise one’s hand against sb lyfta sin hand mot ngn hota ngnraise one’s eyebrows höja på ögonbrynenraise one’s glass to sb höja sitt glas för ngn, dricka ngn tillraise one’s hat to sb lyfta på hatten för ngnhöja <raise prices>raise one’s voice höja röstenuppföra, resa <raise a monument>föda upp <raise cattle>, odlaraise children spec. amer. uppfostra barnraise a family amer. bilda familj, skaffa barnuppväcka <raise from the dead>; frammana <raise spirits>raise hell el. raise the roof vard. föra ett helvetes liv, röra upp himmel och jordorsaka, väcka <raise sb’s hopes>raise the alarm slå larmraise a laugh framkalla skrattlägga fram, framställa <raise a claim>, väcka, ta upp <raise a question>samla, samla ihopraise money skaffa pengarraise a loan ta ett lånhäva <raise an embargo>
[reɪz]substspec. amer. lönelyft, löneförhöjning
© NE Nationalencyklopedin AB