Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

living [ˈlɪvɪŋ]adjektivlevandeare your parents living? lever dina föräldrar?in living memory i mannaminne
[ˈlɪvɪŋ]substliv, att leva <living is expensive these days>standard of living levnadsstandardlevebrödearn a (one’s) living el. make a (one’s) living förtjäna sitt uppehälle <by >what does he do for a living? vad sysslar han med?, vad lever han av?kyrkl. pastorat (före subst.) livs-, levnads- <living conditions>living quarters bostada living wage en lön som man kan leva på
© NE Nationalencyklopedin AB