Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 livelaɪvadjektivlevandeinte avbränd, oanvänd <a live match>; laddad <a live cartridge>; skarp <live ammunition>a live coal ett glödande kollive wire a) strömförande ledning b) energiknipperadio. el. tv. direktsändlive broadcast direktsändning
laɪvadverbradio. el. tv. direkt <broadcast live>
2 livelɪvverbleva <live a double life>; leva kvar <his memory will always live>we live and learn man lär så länge man leverlive to see få upplevabo, vara bosatt, vistas
lɪvverb (med adv. o. prep.)live downhämta sig efterhe never lived down the scandal han fick aldrig folk att glömma skandalenlive throughgenomleva, upplevalive togetherleva ihop, sammanbolive it upvard. leva livetlive up toleva upp till, göra skäl för <live up to one’s reputation>
live-in [ˈlɪvɪn]substlive-in el. live-in lover sambo
prosperity [prɒˈsperətɪ]substvälstånd <live in prosperity>, välmåga; blomstringtime of prosperity blomstringstid
poverty [ˈpɒvətɪ]substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasfattigdomlive below the poverty line leva under existensminimumpoverty trap social fälla, bidragsfälla
retirement [rɪˈtaɪəmənt]substavskildhetlive in retirement leva tillbakadragetavgång, pensioneringretirement age pensionsålderretirement pension ålderspension
income [ˈɪnkʌm]substinkomsta large income stora inkomsterlive over one’s income leva över sina tillgångar
paradiseˈpærədaɪssubstparadislive in a fool’s paradise leva i lycklig okunnighetbird of paradise paradisfågel
1 lap [læp]substknä; skötesit on sb’s lap sitta i ngns knälive in the lap of luxury leva ett liv i lyx
style [staɪl]subststil, stilartdo things in style slå på stort, leva på stor fotlive in style leva flottmodedressed in the latest style klädd efter senaste modet
[staɪl]verbformge, designa <style cars, style dresses>style sb’s hair lägga frisyr på ngn, styla håret på ngntitulera <he is styled ‘Colonel’>
© NE Nationalencyklopedin AB