Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

little finger [ˌlɪtlˈfɪŋgə]substantivlillfingershe can twist (wrap, wind) him round her little finger hon kan linda honom kring (runt) sitt lillfinger
little [ˈlɪtl] (komp. less el. lessersuperl. least)adjektiv (se äv. little)liten; pl. små; lill- <little finger, little toe>, lilla- <my little sister>, lille- <my little brother>, små- <little children>; kortväxtthe little man ofta den vanliga människanthe little woman skämts. frugansmåsint, futtiglittle things please little minds ordspr. litet roar barn
adjektiv och adverb och pronomenlite, litet, föga <of little value>, ringa <of little importance>, obetydlig <little damage>little by little litet i sänder, [så] småningom, gradvislittle or nothing föga eller intet, knappast någontinglittle short of, se under shortI have little left to say jag har inte mycket att tilläggahe little imagined that el. little did he imagine (think) that föga anade han attmake little of bagatellisera, inte göra mycket väsen avevery little helps el. every little counts minsta bidrag mottas tacksamt, många bäckar små gör en stor åno little inte ringa, inte [så] litet <it takes no little courage to do that>she did what little she could hon gjorde det lilla hon kundethe little det lilla <the little of his work I have seen>
a littlei spec. betydelser a) lite, litet <he had a little money left>, en smula b)not a little inte så litet, ganska mycket, ganskaonly a little bara [helt] lite <there was only a little snow left>, [endast] föga
finger [ˈfɪŋgə]substantivfingerlittle finger lillfingermiddle finger långfingerring finger ringfingerhe has it at his finger ends han har (kan) det på sina fem fingrarhave light fingers vard. vara långfingrad (långfingrig)his fingers are all thumbs el. he is all fingers and thumbs han har tummen mitt i handenhave one's fingers in the till vard. snatta på jobbetshe has a finger in it hon har ett finger (sin hand) med i speletget (pull, take) one's finger out vard. få ändan ur vagnen; lägga på ett kollay a finger on röra [vid] <if you lay a finger on that boy I'll leave the house>, ta befattning medput one's finger on bildl. sätta fingret pånot lift (raise, stir) a finger to… inte röra (lyfta) ett finger för att…, inte röra så mycket som en fena för att…work one's fingers to the bone arbeta som en slav, slita ihjäl sigtwist (turn, wrap) sb round (around) one's [little] finger kunna linda ngn kring (runt) sitt [lill]finger, kunna få ngn vart man villlet a chance slip through one's fingers låta en chans gå sig ur händernalook through one's fingers at se genom fingrarna med, blunda förvisare på klockafingersbredd; liten skvätt <a finger of whisky>
transitivt verbfingra (tumma, pilla) på, plocka med (på), leka med, [ideligen] ta i; känna på <finger a piece of cloth>; sysselsätta (befatta) sig medförse noter med fingersättning
© NE Nationalencyklopedin AB