Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

off-colour [ˌɒfˈkʌlə]adjektivlite krasslig, lite vissen
smattering [ˈsmætərɪŋ]substhe has a smattering of French han talar lite franska
par [pɑ:]substnot up to par vard. lite vissen, lite dåligbe on a par vara likställdyour work isn’t up to par ditt arbete håller inte måttet
anyhow [ˈenɪhaʊ]adverbpå något sätti alla (varje) falllite hur som helst <the bodies were placed anyhow>
cheek [tʃi:k]substkindvard. fräckhetwhat cheek! vad fräckt!I like your cheek iron. du är inte lite fräck du!
[tʃi:k]verbvard. vara fräck mot
queer [kwɪə]adjektivillamåendeI feel a bit queer jag känner mig lite konstigngt åld. konstig, underlig
[kwɪə]substneds. sl. fikus, bög
obscure [əbˈskjʊə]adjektivdunkelsvårfattliglite känd <an obscure writer>
[əbˈskjʊə]verbfördunkla, skymma <mist obscured the view>dölja <obscure the truth>
little [ˈlɪtl] (komparativ less, superlativ least)adjektivskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasliten; (pl.) små; lill- <little finger>
[ˈlɪtl] (komparativ less, superlativ least)
adjektiv och adverb och substlite, litet, föga <of little value>, ringa <of little importance>, obetydlig <little damage>make little of bagatelliserathe little det lilla <the little I have seen>a little lite, litet, lite grann <he had a little money left>he had little money left han hade inte mycket pengar kvarnot a little inte så litet, ganska mycketonly a little bara lite
nerve [nɜ:v]substnervit gets on my nerves det går mig på nervernavard. fräckhethe’s got a nerve! han är inte lite fräck!
shopping [ˈʃɒpɪŋ]substinköp, shoppingdo some shopping göra några inköp, handla (shoppa) liteshopping bag shoppingväska, shoppingbagshopping centre affärscentrum, köpcentrumshopping mall gågata med affärer, köpcentrum
© NE Nationalencyklopedin AB