Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

listen [ˈlɪsn]verblyssna, höra pålisten in on avlyssnalisten in to a) lyssna på i radio b) avlyssna <listen in to a telephone conversation>
buddy [ˈbʌdɪ]substamer., vard. kompis, polarelisten buddy hörru, hördu 'du, du
radio [ˈreɪdɪəʊ] (pl. ~s)substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasradio, radioapparat, radiomottagareradio patrol car radiobil hos polisenlisten to the radio lyssna på radio
[ˈreɪdɪəʊ]verbradiotelegrafera till
© NE Nationalencyklopedin AB