Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liquorˈlɪkəsubstspritdryck
hard [hɑ:d]adjektivhård, fasthard cash reda pengar, kontanterhård, häftig <a hard fight>hard labour jur. straffarbetesvår <a hard question>be hard of hearing höra dåligtbe hard up vard. ha ont om pengarom person hård, känslolös; sträng; om klimat sträng, hård, svårhard lines el. hard luck vard. oturbe hard on sb vara hård (sträng) mot ngntunghard drugs tung narkotikahard liquor sprit, starksprit
[hɑ:d]adverbhårt, häftigt, kraftigt <it’s raining hard>flitigt <work hard>be hard done by vara illa behandlad
1 hold [həʊld] (held held)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, hålla fast2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla i sig, stå sig <will the fine weather hold?>hold the line, please tele. var god och väntahold one’s ground stå på sig, hålla stånd3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <the rope held>; tålahe can hold his liquor han tål en hel del sprithold water hålla, vara hållbar <the theory doesn’t hold water>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinnehålla, rymma, ha plats för5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinneha <hold a high position>, inta6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbehålla, hålla kvar; hålla fången, fängsla7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanordna; hålla <hold a meeting>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse; ha, hysahold an opinion ha en uppfattninghold sth against sb lägga ngn ngt till last
[həʊld] (held held)
verb (med adv. o. prep.)hold backhålla tillbaka, hejdahålla inne med <hold back information>hold onhålla fast, hålla sig fast, hålla på plats, hålla i sig <to i, vid> <hold on to the rope>hold on! vänta ett tag!hold outhålla ut (fram), räcka framhålla ut, hålla ståndräcka <will the food hold out?>hold togetherhålla ihop, hålla sammanhold uphålla (räcka, sträcka) upphold up to ridicule göra till ett åtlöjehålla uppe, stödjauppehålla, försena <be held up by fog>, hejda, stanna <hold up the traffic>
[həʊld]substtag, grepp, fästecatch hold of el. lay hold of ta tag i, gripa tag ihave a hold on ha en hållhake påvid brottning grepp; vid boxning fasthållningno holds barred alla grepp är tillåtnakeep sth on hold lägga ngt på is
© NE Nationalencyklopedin AB